Nézőpont
Interaktív VR installáció
Szegedy-Maszák Zoltán – Fernezelyi MártonPoint of View
Interactive VR installation
by Zoltán Szegedy-Maszák & Márton Fernezelyi

A kiállítóterem falára vetített virtuális térben korabeli dokumentumok találhatók az 1937-1946 közötti időszakból. A kiállításlátogató egy zseblámpába épített drótnélküli pozíciókövető eszköz segítségével mozoghat az időrendben egymás mögött elhelyezkedő dokumentumok között, mivel a virtuális kamera nézőpontját a zseblámpa térbeli helyzete határozza meg. Ha kezében a zseblámpával a látogató a vetítővászontól távolra sétál, madártávlatból látja az idő-skálára felfűzött apró dokumentumok lassú haladását, míg ha megközelíti a vetítővásznat, az egyes szövegeket-képeket kinagyítva, részletesen van lehetősége tanulmányozni. A vetítővásznat kb 1.5. méterre megközelítve a néző árnyéka rávetül a vetített képre, ilyenkor egy fénykép készül róla, mely a képkészítés pillanatának szöveges adataival együtt kisvártatva megjelenik az eredeti dokumentumok között az időskálán.

In the virtual reality projected on the walls of the exhibition room, documents from the period 1937-1946 can be seen. The viewer can move among the chronologically arranged documents with the help of a vireless positioner inside a torch: the point of view of the virtual camera is determined by the position of the torch.

When the viewer, with the torch in hand, walks away of the screen, the slow progress of the small documents, arranged along a timeline, can be seen in a bird's-eye view, while on approaching the screen, individual documents can be studied in detail.
At a distance of about 1.5 meters, the viewer's shadow is cast upon the canvas, upon which a photograph is made of the viewer, which soon appears, along with data relating the time of photography among the documents on the timeline.A korabeli dokumentumok között sétálgatva a néző egyszerre tapasztalja meg a hivatalos nyilvánosság, a közbeszéd átalakulását jelző nyomtatványok, ujságcikkek hangulatát, s a holokauszt személyes átélésének dokumentumait, levelek, hivatalos jegyzőkönyvek, igazolványok, jelentések stb. formájában. A kronologikus sorrendben bemutatott, szinte kizárólag szöveges dokumentumok között megjelenő sziluett-fényképek, illetve a képkészítés szöveges adatai - óra, perc, másodperc, X,Y,Z koordináták - rögzítik az elmúlt néhány órában az installáció történeti terében virtuális sétát tett látogatók lenyomatait.

Walking among the old documents, the viewer can experience the mood of those posters and newspaper articles that mark the changes in public discourse of the time, as well as the documents of individuals' living through the Holocaust, in the form of letters, official records, ID's and reports.

The virtual tour visitors took in the past few hours within the historical space of the installation is rendered by the photos of their silhouettes, which are inserted among the chronologically arranged, chiefly textual documents, together with the textual data concerning the moment the picture was taken.